Допомогти зібрати кошти на ЗСУ

Знижки на рекламні послуги від онлайн-сервісу ІЗІ

Офіційні правила акції «Знижки на рекламні послуги від онлайн-сервісу ІЗІ» 

(надалі – Правила /Офіційні правила та Акція відповідно)

Організатором Акції є ТОВ «УАПРОМ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, Харківське шосе, 201-203, літера 4Г; код ЄДРПОУ: 36507036 (надалі – Організатор).

 

1. Загальні положення Акції. Термінологія Акції.

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція/Акція «Знижки на рекламні послуги від онлайн-сервісу ІЗІ» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності існуючих клієнтів до послуг, які надаються Організатором Користувачам онлайн-сервісу izi.ua, а також на збільшення обсягів продажів на izi.ua. 

Заохочення - право на отримання знижки на рекламні послуги  «ТОП в категорії» та «VIP на головній», доступні до замовлення Користувачами онлайн-сервісу izi.ua, протягом строку її дії та за умови виконання Учасниками Акції цих Правил. 

Територія проведення Акції - територія України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована* з урахуванням особливостей мережі «Інтернет». 

Учасник Акції – Користувач онлайн-сервісу izi.ua (фізична дієздатна особа, фізична особа-підприємець або юридична особа), що виконав всі необхідні дії для участі в Акції  відповідно до Правил Акції. 

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним Договором-офертою про надання послуг https://izi.ua/uk/page/terms-of-service, Правилами користування сайтом izi.ua https://izi.ua/uk/page/pravila-polzovaniya-sajtom, а також нормами чинного законодавства України.

1.3. Дана Акція проводиться з метою залучення нових та підтримання інтересу існуючих Користувачів до онлайн-сервісу izi.ua.

1.4. Організатор забезпечує інформування необмеженого кола осіб про Акцію та таким чином забезпечує можливість взяти участь в Акції та стати Учасником Акції. 

1.5. Для участі в Акції Учасники Акції повинні належним чином виконувати положення Договору-оферти про надання послуг https://izi.ua/uk/page/terms-of-service, Правила користування сайтом izi.ua https://izi.ua/uk/page/pravila-polzovaniya-sajtom

2. Умови проведення Акції

2.1. Учасник Акції отримує право отримати знижку на рекламні послуги  «ТОП в категорії» та «VIP на головній», доступні до замовлення Користувачами онлайн-сервісу izi.ua, які стануть Учасниками цієї Акції, протягом строку її дії та за умови виконання Учасниками Акції цих Правил. З описом рекламних послуг, на які можна отримати Заохочення у вигляді знижки, можна ознайомитись за посиланням https://izi.ua/uk/page/uslugi-top-i-vip.  

2.2. Акція проводиться на Території проведення акції через глобальну мережу «Інтернет», а також за допомогою Додатку izi.ua, з урахуванням особливостей мережі «Інтернет» (надалі – Місце/Територія проведення Акції).

2.3. Акція проводиться з «20» червня 2022 року до «20» липня 2022 року включно (надалі – Період проведення Акції). Період проведення Акції може бути змінений (скорочений або продовжений).

2.4. Організатор має право змінити Період проведення Акції, Територію проведення Акції, умов Акції, за умови оприлюднення таких змін на сайті Організатора https://izi.ua/uk, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції.

3. Вимоги до учасників Акції

3.1. До участі у Акції запрошуються дієздатні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України, є зареєстрованими користувачами сайту https://izi.ua/uk і Додатку IZI.ua, та які в Період проведення Акції виконали умови цієї Акції, викладені в Правилах (надалі – Учасники/ Учасники Акції).

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 

 • іноземці й особи без громадянства;

 • малолітні та неповнолітні особи, а також недієздатні особи;

 • особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на території АРК та/або території України, що є тимчасово окупованими територіями;

 • особи, що не є зареєстрованими Користувачами онлайн-сервісу izi.ua та Додатку IZI.ua.

3.3. Участь в Акції недієздатних та обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.4. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

 2. дотримуватися правил користування Додатком IZI.ua, а також Умови використання Google Play та App Store;

 3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

 4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

 5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.7. Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором  або залученими ним третіми особами з метою проведення Акції, вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій, а також подальшого можливого надсилання Учаснику інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на обробку таких даних (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, крім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних здійснюється Організатором з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

3.8. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином повідомлений (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору його персональних даних та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (на отримання відомостей про місце розташування Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних; вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних).

3.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на обробку персональних даних. Організатор в подальшому не зобов’язуються вчиняти додаткові дії пов’язані з отриманням згоди на обробку таких персональних даних.

3.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь у Акції.

3.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили положення та вимоги даних Правил.

4. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

4.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення банерів та даних Правил на сайті https://izi.ua/uk та на офіційних сторінках Організатора у соціальних мережах. Також можливе здійснення інформаційних розсилок  (sms-повідомлення, засобами месенджерів  та за допомогою e-mail-повідомлень).

4.2. Ці Правила Акції набувають чинності з дати їх оприлюднення на сайті https://izi.ua/uk. Дані Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції (п. 2.3. даних Правил), із дотриманням вимог чинного законодавства України. Вказані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором із подальшим їх оприлюдненням у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції (п. 4.1., 4.2.). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил Акції.

5. Умови участі в Акції

5.1. Особі, що відповідає вимогам п.3. Правил, для участі в Акції необхідно:

 1. Зареєструватись на онлайн-сервісі izi.ua за допомогою сайту https://izi.ua/uk або через Додаток izi.ua (у разі, якщо особа не є зареєстрованою); 

 2. у період з «20» червня 2022 року до «20» липня 2022 року отримувати послугу доступу до онлайн-сервісу izi.ua за Спецпропозицією PRO, умови якої викладені за посиланням https://izi.ua/uk/page/specpredlozheniya-base-i-pro;

5.2. Кожен Учасник Акції має право отримати таку кількість Заохочень, яка дорівнює кількості замовлених рекламних послуг «ТОП в категорії» та/або «VIP на головній» Учасником Акції протягом Періоду проведення акції.

6. Заохочення Учасників Акції

6.1. Після виконання умов, вказаних у п. 5.1. - 5.1.2. цих Правил Учасник Акції здобуває право на отримання Заохочення. Заохоченнями в цій Акції є: 

6.1.1. знижка на оплату рекламних послуг «ТОП в категорії» та «VIP на головній» у розмірі 20% (двадцять відсотків) від повної ціни даних послуг, зазначеної за посиланням https://izi.ua/uk/page/uslugi-top-i-vip;

6.2. Вид, склад, комплектність Заохочення може змінюватись на розсуд Організатора Акції. Організатор Акції залишає за собою право збільшувати/зменшувати розмір Заохочення Акції або включити в нього інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил.

6.3. Учасник Акції, які виконав її умови, отримує Заохочення шляхом замовлення рекламних послуг «ТОП в категорії» та «VIP на головній», а Організатор Акції надає Заохочення шляхом зменшення вартості зазначених рекламних послуг у розмірі, вказаному у п. 6.1.1. Правил.

6.4. В отриманні Заохочення Учаснику Акції може бути відмовлено у наступних випадках:

 • при недотриманні/невиконанні умов даних Правил;

 • Учасник Акції незаконним чи нечесним способом впливав/втручався у проведення Акції та/або його дії мають шахрайський характер або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції.

7. Обмеження

7.1.  Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості Заохочення, зазначеного у цих Правилах.

7.2.   Організатор Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, фінансових, банківських установ та інших осіб, за будь-які затримки, помилки, внаслідок яких Заохочення не буде отримано або буде отримано Учасником із запізненням. 

7.3.  Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість надання Заохочення Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, та не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Заохочення або за нездатність Учасників скористатися нею не з вини Організатора. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації та/або вимагати від Організатора отримання іншого еквівалентного Заохочення  натомість того, що вказаний у цих Правилах.

7.4.  Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання Учасниками Акції наданого Заохочення після його одержання та/або за неможливість Учасника(ів) Акції скористатися наданим Заохоченням з будь-яких причин.

7.5.  Організатор Акції не вступає в жодні суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції  і прав на одержання Заохочень. 

7.6.  Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як: військові дії будь-якого характеру, епідемії, стихійні лиха, пожежі, повені, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.7.   Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів із ними).

8. Інші умови

8.1. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що відповідальність Організатора за цими Правилами Акції обмежується вартістю Заохочення згідно п. 6.1. Правил.

8.2. Організатор не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів Інтернет зв’язку внаслідок яких електронні повідомлення/листи/коментарі не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено.

8.3. Учасник Акції, що вважається на розсуд Організатора таким, що порушив будь-які правила Акції, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Заохочення та підлягає виключенню зі списку Учасників Акції. Рішення про відмову в наданні зазначеної можливості приймає Організатор Акції. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор Акції не повинен давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

8.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами Акції, остаточне рішення приймається Організатором Акції, яке не підлягає оскарженню.

8.5. Якщо будь-яке положення цих Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Акції залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Акції, рішення щодо Правил Акції приймається Організатором.

8.6. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.

8.7. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, крім випадків, передбачених цими Правилами.

 

*а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей, на підставі Указу Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» 405/2014 від 13.04.2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р. №254-VIII).