Найкращий в Україні сервіс оголошень
Допомогти зібрати кошти на ЗСУ

(АРХІВ) Договор-оферта від 25.04.2022

Ця редакція оферти діяла в період з 25.04.2022 по 18.09.2022. Актуальний публічний договір (оферта) доступний за посиланням https://izi.ua/uk/page/terms-of-service

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(редакція від 25.04.2022)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі — «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ», що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код — 36507036 (далі — «Виконавець»), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (надалі — “Договір”) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до статті 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором і, в разі прийняття (акцепту) викладених в Оферті умов, будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає замовником за Договором (далі – «Користувач») та зобов'язується виконувати умови цього Договору, додатків та додаткових угод до нього, які є його невід’ємними частинами. Акцепт Оферти Користувачем, виконаний відповідно до п. 2.8. Оферти, створює Договір на умовах Оферти. Виконавець та Користувач у подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона».

1.3. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланням: https://izi.ua/uk/page/terms-of-service та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п. 1.3. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщені. Виконавець може додатково повідомити Користувачів про такі зміни.

1.5. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.5.1. Договір та/або Оферта — публічний договір (оферта), розміщений за адресою: https://izi.ua/terms-of-service, публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю, та / або юридичній особі, укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами;

1.5.2. Акцепт — повне підтвердження та безумовне прийняття Користувачем умов цієї Оферти, в передбаченому в цьому документі порядку;

1.5.3. Виконавець — Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36507036), місцезнаходження: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203, літера 4Г;

1.5.4. Адміністрація Сайту — Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» та/або особи, уповноважені Виконавцем належним чином на управління Сайтом і надання Сервісів ІЗІ Користувачам при їхній взаємодії із Сайтом;

1.5.5. Онлайн сервіс оголошень/Сайт — сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу ІЗІ, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://izi.ua/, та надає можливість Користувачам розміщувати оголошення з пропозицією про реалізацію, товарів та/або послуг відповідно до вимог чинного законодавства України, та отримувати інші Сервіси ІЗІ, що надаються Виконавцем;

1.5.6. Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цієї Оферти та користується Сервісами ІЗІ;

1.5.7. Покупець — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цієї Оферти і яка, користуючись можливостями Сайту, купує і / або замовляє запропоновані Користувачами товари/послуги. Покупець може користуватися можливостями Сайту як шляхом реєстрації на Сайті зі створенням свого «Облікового запису»/ «Особистого кабінету», так і без такої реєстрації;

1.5.8. Товар — будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт, що пропонується до продажу за допомогою Сайту;

1.5.9. Сервіси ІЗІ — послуги, що надаються Виконавцем Користувачам на Сайті відповідно до умов цієї Оферти, в тому числі, але не виключно: реєстрація Користувачів на Сайті, створення Облікового запису, використання Сайту для розміщення оголошень, використання Облікового запису, відображення товарів та послуг Продавця у відповідних категоріях, а також комплекс дій, пов'язаних з наданням Користувачам Сайту можливості вибору та замовлення товарів/послуг, що пропонуються Продавцями, їх комунікації, імпорту оголошень з інших інтернет-ресурсів, просування оголошень та інше;

1.5.10. Обліковий запис та/або Особистий кабінет — електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайту, за допомогою якого Користувач має можливість керувати своїми оголошеннями, отримувати Сервіси ІЗІ та/або інші Додаткові послуги, що на ньому надаються;

1.5.11. Реєстрація — прийняття (акцепт) Користувачем оферти на укладення цього Договору і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає Виконавцю необхідну інформацію для використання Сервісів ІЗІ. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів, відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій;

1.5.12. Персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

1.5.13. Оголошення — інформаційне повідомлення про товари/послуги та/або пропозиція Продавця про продаж товару/послуги, що публікується останнім на Сайті;

1.5.14. Розміщення оголошення — це дія Користувача, яке виражається в публікації або активації одного Оголошення на Сайті, а також зміні чинного Оголошення, якщо така зміна передбачає заміну і / або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону, тощо;

1.5.15. Відвідувач — будь-яка особа, яка має можливість відвідати і використовувати Сайт за допомогою мережі Інтернет;

1.5.16. Імпорт оголошення — це перенесення Оголошення про товари/послуги, власником яких є Користувач, на Сайт з інших інтернет-ресурсів за допомогою елементу програмного забезпечення (інструменту) Виконавця. Таке перенесення здійснюється за власної ініціативи зареєстрованого на Сайті Користувача;

1.5.17. Контент — результати інтелектуальної діяльності, що охороняються та які розміщуються Користувачем на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару/послуги, інші матеріали, інформація про Користувача тощо;

1.5.18. Просування оголошення/ Додаткові послуги — додаткова послуга, що надається Виконавцем Користувачам на Сайті, що полягає у розміщенні інформації на веб-вузлах для просування Оголошень на Сайті під назвою  «VIP на головній», «ТОП в категорії» (надалі «Послуга просування Оголошень»), опис якої розміщено за посиланням: https://izi.ua/page/uslugi-top-i-vip.

1.5.19. Сторінка продавця - це персональна сторінка Користувача на Сайті, на якій Користувач розміщує Оголошення про продаж товарів та/або послуг для продажу, а також здійснює її наповнення та редагування (зокрема, розміщення зображень/фотографій, опису товарів/послуг на сторінці та інше).

1.6. Укладення цього Договору здійснюється шляхом прийняття (акцепту) Користувачем пропозиції Виконавця, викладеного в цій Оферті. Акцептом (моментом повного підтвердження та безумовного прийняття умов Оферти) вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом.

1.7. Цей Договір регулює і порядок надання Користувачеві Сервісів ІЗІ і порядок використання Користувачем та Відвідувачами Сайту.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ. ОПИС ПОСЛУГ

2.1. Предметом Оферти є надання Виконавцем послуги доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу ІЗІ, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://izi.ua/, що забезпечує створення Облікового запису та власної Сторінки продавця, розміщення та обробку товарів/послуг в Оголошеннях на такій сторінці, (надалі - “Послуга доступу”), а також надання Додаткових послуг Користувачам.

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, а також їх ціна, умови, порядок використання вказуються на Сайті. Після реєстрації на Сайті Користувач отримує можливість користуватися функціональними можливостями Сайту, Сервісами ІЗІ, порядок надання яких регулюється цією Офертою.

2.3. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Виконавця.

2.4. Крім тексту цієї Оферти, порядок використання Сервісів ІЗІ, визначаються Політикою конфіденційності, Правилами розміщення оголошень на Сайті, а також іншими документами, що розміщені в розділі «Правила користування сайтом» та є невід'ємною частиною цієї Оферти. Користувач, погоджуючись з умовами Оферти, автоматично погоджується та зобов’язується виконувати та дотримуватися положень документів, вказаних у цьому пункті.

2.5. Користувач самостійно здійснює вибір Додаткових послуг,  якими має намір користуватися.

2.6. Виконавець має право залучити третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини Сервісів ІЗІ.

2.7. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в наданні Послуги доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу ІЗІ, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://izi.ua та/або Додаткових послуг в разі порушення ним умов цього Договору.

2.8. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на Сайті, розміщення оголошення, імпорт оголошення з інших майданчиків (інтернет-ресурсів) або фактичне використання Сервісів ІЗІ) означає безумовну та беззастережну згоду Користувача з усіма умовами цього Договору (у тому числі його додатками, розміщеними на Сайті у розділі «Правила користування сайтом»). Така взаємодія з Сайтом є повним і безумовним акцептом цієї Оферти, не ознайомлення з умовами якої не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2.9. У разі, якщо Користувач не згоден з умовами цього Договору повністю або частково та/або не згоден дотримуватися його умов та інших документів, що є його невід’ємною частиною, він не має права користуватися можливостями Сайту та Сервісами ІЗІ та зобов'язаний припинити їх використання.

2.10. Положення цього Договору можуть бути змінені Адміністрацією Сайту без попереднього повідомлення. Поточна версія Оферти доступна за посиланням: https://izi.ua/uk/page/terms-of-service. Продовження користування Сайтом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Сайтом) означає його згоду із змінами в Договорі та інших документах, що є невід’ємною частиною цієї Оферти.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ ТА РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті та користуватись Сервісами ІЗІ після здійснення реєстрації на Сайті та заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонованих таким Користувачем товарів та/або послуг.

3.2. Для здійснення реєстрації Користувач, заповнює форму із зазначенням номера його мобільного телефону. На зазначений номер телефону буде направлено повідомлення зі спеціальним кодом підтвердження. Після введення цього коду, Користувач отримує змогу  користуватися створеним ним Обліковим записом (Особистим кабінетом).

3.3. Під час реєстрації та/або розміщення Оголошення, Користувач зобов’язаний надавати правдиву, точну та повну інформацію з питань, які пропонуються у формі для здійснення реєстрації чи в інших розділах Сайту та підтримувати таку надану інформацію в актуальному стані. У разі виявлення Адміністрацією Сайту та/або іншими засобами, недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрація Сайту має право скасувати реєстрацію та/або призупинити здійснення Користувачем реєстрації, та/або припинити можливість використання Облікового запису Користувача та Сервісів ІЗІ.

3.4. Користувач має право користуватися Сайтом та Сервісами ІЗІ тільки за допомогою особистого номеру телефону та пароля (коду, що надходить Користувачеві в sms-повідомленні), а також за умови реєстрації через власні акаунти в соціальних мережах. Користувач має право зареєструвати тільки один Обліковий запис на конкретний номер телефону. Будь-які дії, вчинені на Сайті особою після реєстрації, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі логіна і пароля) і за всі дії, здійснені за допомогою його Облікового запису.

3.5. Користувач не має права (в тому числі, але не виключно) передавати, продавати, передавати в користування свої логін і пароль з метою використання Особистого кабінету і Сервісів ІЗІ третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

3.6. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Особистого кабінету Користувача, а також якщо у Користувача є причини підозрювати, що його адреса електронної пошти і пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Виконавця і змінити дані для входу на Сайт. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.7. Реєструючись, Користувач погоджується отримувати рекламні та/або інформаційні повідомлення від Виконавця на вказані при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Виконавець зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених цією Офертою та чинним законодавством України.

3.8. Розміщення Оголошень, а також публікація іншої інформації та Контенту, в тому числі в Оголошеннях на Сайті повинна здійснюватися в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, положень цієї Оферти, Політики конфіденційності https://izi.ua/privacy-policy, Правил розміщення оголошень на Сайті https://izi.ua/uk/page/pravila-razmesheniya-obyavlenij-na-sajte, а також інших документів, що розміщені в розділі «Правила користування сайтом» https://izi.ua/uk/page/pravila-polzovaniya-sajtom та є невід'ємною частиною цієї Оферти. Користувач, розміщуючи Оголошення на Сайті підтверджує, що у відповідності до чинного законодавства України, він має право продавати товар/надавати послуги, що пропонуються в Оголошенні, самостійно несе відповідальність за наявність підтверджуючих документів на такий товар/послугу.

3.9. Розміщуючи Оголошення, Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів та Контенту, що розміщуються ними на Сайті, у т.ч. правами інтелектуальної власності, а запропоновані ним товари/послуги відповідають вимогам якості, опису, наданому в назві/тексті Оголошення.

3.10. Адміністрація Сайту не проводить обов'язкову перевірку інформації і Контенту в Оголошеннях, що розміщуються Користувачами на Сайті і не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.

3.11. Предметом Оголошень на Сайті можуть бути товари та/або послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства України і не суперечить цьому Договору та Правилам, що є його невід’ємною частиною. Вся розміщена Користувачами на Сайті інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (Контенту) законодавству України несуть такі Користувачі. Користувачі Сайту не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

4. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

4.1. Адміністрація Сайту має право здійснювати модерацію всього Контенту на Сайті (в тому числі Оголошень та іншої інформації, розміщеної на Сайті) на відповідність його вимогам цієї Оферти, Правил розміщення оголошень на Сайті та чинного законодавства України.

4.2. Адміністрація Сайту у разі виявлення невідповідності змісту Оголошення категорії, в якій воно розміщене, має право з власної ініціативи та на свій розсуд перемістити таке Оголошення в іншу категорію товарів та/або послуг. Крім того, Адміністрація Сайту має право завершити або продовжити термін розміщення Оголошення Користувача, якщо того вимагають технічні причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Адміністрації Сайту.

4.3. Виконавець має право самостійно, з урахуванням вимог і критеріїв, встановлених законодавством України, вирішувати питання про віднесення інформації вміщеної в Оголошенні до забороненої цією Офертою, Правилами розміщення оголошень на Сайті та іншими документами, що є невід’ємною частиною Оферти. Виконавець також має право відмовити в розміщенні окремих Оголошень в разі, якщо буде вважати їх зміст таким, що не відповідає положенням чинного законодавства України та/або цій Оферті, Правилами розміщення оголошень на Сайті та іншим документам, що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Адміністрація Сайту має право:

4.3.1. Вносити в текст Оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст Оголошення;

4.3.2. Переносити Оголошення з однієї до іншої категорії товарів та/або послуг Сайту в разі виявлення найбільш придатної категорії для їх розміщення та/або в разі виявлення невідповідності змісту Оголошення категорії, в якій воно розміщене;

4.4. Адміністрація Сайту, враховуючи дії / бездіяльність Користувача, який на думку Адміністрації Сайту порушує положення  цієї Оферти та/або Правил розміщення оголошень на Сайті, має право на свій розсуд повністю або частково обмежити доступ до Сервісів ІЗІ, що надаються на Сайті, відмовитися від надання послуг Користувачеві і розірвати з ним Договір в односторонньому порядку.

4.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право в будь-який момент витребувати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації або подачі Оголошення та у зв’язку із цим здійснити запит на підтверджуючі документи (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу, установчі документи суб’єкта підприємницької діяльності, дозвільні документи, що підтверджують правомірність продажу товару та/або пропонування послуг Користувачем, в тому числі документи, що підтверджують права інтелектуальної власності, розміщені в Оголошенні), ненадання яких може бути прирівняне до надання недостовірної інформації про Користувача або про товари/послуги, розміщені в Оголошенні. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним в Обліковому записі Користувача, в Оголошенні або інших розділах Сайту, Адміністрація Сайту має право відмовити Користувачеві в можливості використання Сайту та Сервісів ІЗІ, попередньо повідомивши йому про це або без такого повідомлення.

4.6. Адміністрація Сайту має право обмежити можливість Користувача використовувати Сайт, якщо Користувач порушує положення цієї Оферти, а також інших документів, що розміщені в розділі «Правила користування сайтом» https://izi.ua/uk/page/pravila-polzovaniya-sajtom та є невід'ємною частиною цієї Оферти. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був повідомлений Адміністрацією Сайту про надходження обґрунтованої скарги, про ведення діяльності, що порушує правила Сайту або прав третіх осіб. Адміністрація Сайту залишає за собою право в будь-який момент обмежити можливість Користувача використовувати його Особистий кабінет, а також обмежити доступ до всіх або деяких розміщених Оголошень Користувача на свій розсуд, попередньо повідомивши його про це або без такого повідомлення, при цьому звільняючись від відповідальності перед Користувачем і/або третіми особами за таке обмеження можливості використання  Сайту, Особистого кабінету та/або доступу до Оголошень.

4.7. Адміністрація Сайту залишає за собою право в односторонньому порядку обмежувати доступ до розміщеного Користувачами Контенту на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (у т.ч. права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає, на думку Адміністрації Сайту, положенням цієї Оферти, Правил розміщення оголошень на Сайті https://izi.ua/uk/page/pravila-razmesheniya-obyavlenij-na-sajte, а також інших документів, що розміщені в розділі «Правила користування сайтом» https://izi.ua/uk/page/pravila-polzovaniya-sajtom та є невід'ємною частиною цієї Оферти), принципам суспільної моралі, а також може завдати шкоди діловій репутації Виконавця. Адміністрація Сайту також має право вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Користувач, здійснивши процедуру реєстрації та верифікації номеру телефону, створює Обліковий запис, Сторінку продавця та розміщує Оголошення з урахуванням вимог діючого законодавства України та цієї Оферти. Перед укладенням із Покупцем договору купівлі-продажу Товару Продавець зобов’язаний вказати у своєму Обліковому записі дані платіжної картки, на яку отримуватиме кошти (переказ), перераховані як плата за Товар.

5.2. Після отримання замовлення, Користувач підтверджує за допомогою кнопки «Підтвердити» на сторінці замовлення в своєму Обліковому записі, що готовий укласти із Покупцем договір купівлі-продажу Товару. Шляхом натискання кнопки «Підтвердити» Користувач здійснює акцепт (надає згоду) Користувача на здійсненням оплати за надання Користувачу доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді  онлайн-сервісу ІЗІ, розміщеного на Сайті Виконавця https://izi.ua. (далі – «Послуга доступу»). Розмір оплати за надання Послуги доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу ІЗІ, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://izi.ua/ з урахуванням умов, розміщених за посиланням https://izi.ua/uk/page/specpredlozheniya-base-i-pro складає 5% (п`ять відсотків), але в будь-якому випадку не менше 3 грн та не більше 200 грн, від вартості проданого Користувачем Товару (далі – «Оплата за Послугу доступу»). Оплата за Послугу доступу здійснюється Користувачем в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця, при цьому на Сайті може бути реалізований функціонал для ініціювання переказу коштів Користувачем з використанням реквізитів платіжної картки на користь Виконавця (за посередництвом послуг банків-еквайрів, небанківських фінансових установ та платіжних систем). Виконавець має право  ініціювати оплату за наданий Користувачу доступ (Послугу доступу), що може бути здійснено з банківської карти Користувача, дані якої вказані в Обліковому записі Користувача.

5.3. В результаті здійснення угоди купівлі-продажу товару, Оголошення про який було розміщено на https://izi.ua/uk в момент заключення угоди, Користувач позначає Товар як проданий шляхом натискання кнопки «Проданий», чим інформує Виконавця про здійснення угоди купівлі-продажу Товару та здійснює акцепт (надає згоду) на здійснення оплати за надання Користувачу Послуги доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу ІЗІ, розміщеного на Сайті Виконавця https://izi.ua у розмірі відповідно до п. 5.2. цієї Оферти.

5.4. Кожного разу при укладенні договору купівлі-продажу розміщеного в Оголошенні Товару з його оплатою покупцем за допомогою способу оплати «Надійна оплата карткою» або «Продавцеві на карту» Користувач погоджується з Правилами здійснення оплати через «Надійна оплата карткою» (https://izi.ua/uk/page/chto-takoe-oplata-kartoj) або з Правилами здійснення оплати «Продавцеві на картку» izi.ua/uk/page/sposob-oplaty-prodavcu-na-kartu.

5.5. Користувач має можливість скористатися Додатковими послугами, а саме послугою Просування оголошень під назвою «VIP на головній» та/або «ТОП в категорії». Детальна інформація про розмір оплати, опис та період надання цих Додаткових послуг розміщений за посиланням: https://izi.ua/page/uslugi-top-i-vip.

5.6. Користувач замовляє послугу Просування оголошень шляхом здійснення активації потрібної Додаткової послуги («VIP на головній» та/або «ТОП в категорії») за допомогою кнопки «Просувати». Така дія (активація) є акцептом (згодою) Користувача на отримання Додаткової послуги.

5.7. Звітним періодом складання первинних документів у відповідності наданих  послуг Сервісів ІЗІ є один календарний місяць. Виконавець направляє Користувачу первинні документи (акти наданих послуг) за умови наявності повної ідентифікаційної інформації Користувача необхідної для складання та надання таких первинних документів. У разі, якщо ідентифікаційні дані відсутні або надані не в повному обсязі, для подальшого отримання Акту надання послуг, Користувачу необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати закінчення звітного періоду направити свої ідентифікаційні дані. Користувач зобов’язаний підписати та направити один екземпляр акту Виконавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання. Послуги вважаються наданими належним чином та прийняті Користувачем, а стан взаєморозрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Користувачем незалежно від наявності/відсутності у Виконавця необхідної ідентифікаційної інформації про Користувача, а також у разі, якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів після завершення звітного періоду, Користувач не надіслав Виконавцю підписаний Акт надання послуг  або мотивоване письмове заперечення, щодо складеного первинного документу.

6. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА СЕРВІСІВ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Використання інформації/Контенту, а також будь-яких інших елементів Сайту та/або Сервісів ІЗІ можливе тільки в рамках функціоналу, запропонованого на Сайті. Ніякі елементи Сайту та Сервісів ІЗІ, що надаються за допомогою Сайту, а також будь-який Контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані третіми особами іншим чином як без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не обмежуючись: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.2. Для забезпечення можливості публікації наданих Користувачем відомостей, Користувач надає Виконавцю чинне на будь-якій території, безстрокове, безвідкличне, невиключне, право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних Користувача, наданих останнім відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю безоплатно та безстроково. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст інформації, що розміщується в Оголошенні. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім іншим Користувачам та Відвідувачам Сайту.

6.3. Шляхом використання Сайту та Сервісів ІЗІ, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним Оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в Оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень права на патенти, торгові марки, авторські права, або ж має відповідний дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.

6.4. Розміщуючи на Сайті оголошення з зображеннями, Користувач погоджується на використання цих зображень і / або його частин в інтересах Виконавця без виплати винагороди.

6.5. Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цим Договором, включаючи нормальну роботу Сервісів ІЗІ та Сайту, а також не розголошувати третім особам персональні дані та/або конфіденційну інформацію, отримані від Користувачів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.6. Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання Сервісів ІЗІ і Сайту. Виконавець має право в будь-який момент змінити або припинити роботу Сервісів ІЗІ і Сайту або їх частини, попередньо повідомивши Користувача про припинення або без повідомлення, при цьому звільняючись від відповідальності перед Користувачем за подібні зміни або припинення.

6.7. Адміністрація Сайту залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку інформацію, яка публікується Користувачами на Сайті, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів ІЗІ, в тому числі відхиляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті Оголошення у разі виявлення порушень положень чинного законодавства України, цієї Оферти та інших документів, що є її невід’ємною частиною.

6.8. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотнього зв'язку або іншим можливим способом відповідно до положень чинного законодавства України. 

6.9. Користувач зобов'язується:

6.9.1. Використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися вимог чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Адміністрації Сайту;

6.9.2. Не вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Сайту, можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;

6.9.3. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб Сайт та Сервіси ІЗІ з метою, що може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об'єкти права інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України;

6.9.4. Не використовувати персональні дані та найменування інших Користувачів (а також схожі з ними), для того, щоб видати себе за іншу особу та/або іншого Користувача Сайту і діяти від їх імені, а також створювати кілька Облікових записів;

6.9.5. Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. Даний пункт Оферти не розповсюджує свою дію на персональні дані та/або конфіденційну інформацію Користувача, які останній надає Виконавцю при реєстрації на Сайті;

6.9.6. Не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Облікового запису шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій; не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Виконавця;

6.11. Користувачеві забороняється залишати собі відгуки та укладати із собою угоди або залучати для цього сторонніх осіб з метою накрутки даних, рейтингу, позитивних відгуків і т.д.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує та надає свою згоду на обробку персональних даних, збір, зберігання, використання та розголошення своїх персональних даних у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

7.2. Для отримання більш докладної інформації про цілі та обсяг збору (обробки) персональних даних Виконавцем, Користувач має можливість ознайомитися з Політикою конфіденційності https://izi.ua/privacy-policy, що є невід’ємною частиною цього Договору. 

8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

8.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті при наданні Сервісів ІЗІ, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сайту та Сервісів ІЗІ і належать Виконавцюї, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Адміністрації Сайту чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація, фактичне користування Сайтом та/або Сервісами ІЗІ) означає безумовну згоду Користувача з тим, що він використовує Сайт та/або Сервісами ІЗІ "як є", оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті Оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайті Оголошень.

9.2. Виконавець не є організатором/ініціатором електронної угоди між Користувачами, предметом якої виступають товари, роботи або послуги. Всі угоди між Користувачами укладаються ними безпосередньою, а Сайт є онлайн-сервісом Оголошень, що надає можливість Користувачам створити власну Сторінку продавця та розміщувати Оголошення з пропозицією про реалізацію, товарів та/або послуг відповідно до вимог чинного законодавства України, та отримувати інші Сервіси ІЗІ, що надаються Виконавцем. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, що передається, або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів Сервісів ІЗІ.

9.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відповідність Сервісів ІЗІ цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове та безперебійне надання Сервісів ІЗІ, припинення доступу Користувача до Сервісів ІЗІ, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Сайту, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

9.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сайту та Сервісів ІЗІ, за припинення доступу до Сайту та Сервісів ІЗІ, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельним засобів зв'язку та інше.

9.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сайту та/або Сервісів ІЗІ, або неможливості його використання або несанкціонованого доступу третіх осіб до комунікацій Користувача.

9.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний з використанням Користувачем Сайту та/або Сервісів ІЗІ.

9.7. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачами або іншими третіми особами щодо:

9.7.1. змісту і законності, достовірності і повноти інформації (Контенту), що надається/одержується Користувачем при використанні Сайту та/або Сервісів ІЗІ; помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим (включаючи упущену вигоду);

9.7.2. якості товарів/послуг, що пропонуються до продажу Користувачами на Сайті, вчасну доставку;

9.7.3. відповідності товарів/послуг, придбаних за допомогою Сайту, очікуванням і/або вимогам покупця;

9.7.4. виконання Користувачами своїх зобов'язань по доставці покупцям придбаних за допомогою Сайту товарів/послуг, їх повернення або заміни, повернення коштів у разі розірвання договору тощо;

9.7.5. виконання гарантійних зобов'язань щодо придбаних за допомогою Сайту товарів/послуг;

9.7.6. відповідності діяльності, здійснюваної Користувачем, з продажу товарів/надання послуг вимогам чинного законодавства України;

9.7.7. виконання покупцями своїх зобов'язань по оплаті замовлених у Користувачів товарів/послуг.

9.8. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншими Користувачами, претензій до Адміністрації Сайту, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту та Сервісів ІЗІ, розміщенням Користувачем Контенту та/або будь-якої інформації, (в тому числі такої, що відповідає змісту реклами відповідно до чинного законодавства України) та/або якістю товарів/послуг, які рекламуються, такий Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію Сайту від можливих збитків і розглядів, або виступити на боці Адміністрації Сайту в таких розглядах, а також відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Адміністрації Сайту у зв'язку з претензіями та позовами, що пов'язані з розміщенням Оголошень та/або діяльністю Користувача на Сайті.

9.9. Адміністрація Сайту не нестиме відповідальність за будь-які збитки, що виникли в результаті діяльності Користувачів на Сайті. Адміністрація Сайту ні за яких обставин не несе відповідальності перед Користувачами або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі упущену вигоду. 

9.10. Адміністрація Сайту не контролює якість і терміни поставки товарів/послуг Користувачами. Всі товари та послуги, що пропонуються за допомогою Оголошень на Сайті, продаються Користувачами під свою самостійну відповідальність та продаж таких товарів/надання послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Виконавця. Покупець бере на себе повну відповідальність та ризики за отримання товарів і послуг, пропонованих Користувачами за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті в Оголошенні. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за оплату покупцями придбаних товарів/наданих послуг. 

9.11. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за дії систем переказів, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

9.12. У разі, якщо Адміністрація Сайту отримає відомості про незаконну діяльність Користувачів та/або встановить факти чи з’ясує обставини, які вказують на те, що діяльність Користувачів має ознаки незаконної, з метою забезпечення безпеки Користувачів і роботи Сайту, а також з метою запобігання та припинення шахрайських дій на Сайті, має право в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до будь-якого із Сервісів ІЗІ в будь-який час.

9.13. Адміністрація Сайту має право обмежити доступ до Облікового запису Користувача у разі не проставлення протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Адміністрації Сайту повідомлення з пропозицією відмітити Товар проданим (внаслідок здійснення угоди купівлі-продажу Товару, Оголошення про який на момент здійснення угоди було розміщено Користувачем на ІЗІ), відмітки на картці товару в розділі Облікового запису «Угоди» про те, що Товар є проданим (здійснюється шляхом натискання кнопки «Проданий».

10. СТРОК ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

10.1. Цей Договір по відношенню до кожного Користувача набуває чинності з моменту здійснення Користувачем будь-якої дії, передбаченої п. 2.8. цього Договору та діє до моменту припинення використання Сервісів ІЗІ таким Користувачем. 

10.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Виконавця і пояснення причин.

10.3. У разі, незгоди Користувача із внесеними Виконавцем змінами до Договору, останній зобов'язаний припинити використання Сайту і Сервісів ІЗІ. Факт продовження використання Сервісів ІЗІ є підтвердженням згоди Користувача з оновленою редакцією цієї Оферти.

10.4. Розірвання Договору з ініціативи Виконавця здійснюється у випадках:

10.4.1. Порушення положень цієї Оферти, Правил розміщення оголошень на Сайті https://izi.ua/uk/page/pravila-razmesheniya-obyavlenij-na-sajte, а також інших документів, що розміщені в розділі «Правила користування сайтом» https://izi.ua/uk/page/pravila-polzovaniya-sajtom та є невід'ємною частиною цієї Оферти, завдання будь-якої шкоди (в тому числі діловій репутації Виконавця);

10.4.2. Здійснення інших дій, які порушують вимоги чинного законодавства України. 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

11.1. Положення цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без будь-якого попереднього повідомлення Користувачів. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет на Сайті за адресою https://izi.ua/uk/page/terms-of-service, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до Оголошень Користувача, направляються на адресу електронної пошти, надану Користувачем при розміщенні Оголошення або при реєстрації на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення, Користувач має право відмовитись від Договору, видалити розміщені ним Оголошення з Сайту та не використовувати Сервіси ІЗІ.

12.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті та/або розсилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень шляхом реєстрації на Сайті та/або розміщення Оголошень.

12.3. Користувачі мають право відмовитися від отримання рекламних та інформаційних повідомлень (крім, системних повідомлень), що надходять у месенджери та/або на електронну адресу, вказані при реєстрації на Сайті, в будь-який момент за допомогою функціональних можливостей таких сервісів або за письмовою заявою, направленою на адресу Виконавця.

12.4. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Офертою або у зв'язку з нею Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, що виникають з цього Договору, або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то такі спори розглядаються відповідно до чинного законодавством України в судовому порядку.

12.5. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

12.6. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає виконанню, не є підставою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.

13. РЕКВІЗИТИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “УАПРОМ” 

Місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, корпус 2-А, літ. “4Г”. 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36507036 

Р/Р № UA 573808050000000026003174209 в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, м. Київ МФО 380805 

ІПН 365070326519 Свідоцтво платника ПДВ № 100230843