Русский корабль — иди нахуй! Допомогти армії

Спецпропозиції Base і Pro

Спеціальні пропозиції (далі — “Спецпропозиції”), що розміщені у цьому документі, доступні для всіх Користувачів (продавців) онлайн-сервісу ІЗІ, розміщеного за посиланням https://izi.ua/uk (в залежності від кількості товарів на Сторінці продавця та здійснених продажів за останні 60 (шістдесят) календарних днів) та розповсюджують свою дію на послугу доступу до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу ІЗІ (далі — “Послуга доступу до ІЗІ”).

Спецпропозиція BASE 

Спецпропозиція BASE розповсюджує свою дію на Користувачів, за умови, якщо одночасно виконуються наступні умови:

1. На Сторінці продавця розміщено від 1 до 10 (включно) активних Оголошень
та
2. За останні 60 (шістдесят) календарних днів (включно) Користувач здійснив не більше 5 (п`яти) включно продажів за допомогою онлайн-сервісу ІЗІ.

Згідно із цією Спецпропозицією, Користувач не оплачує вартість Послуги доступу до онлайн-сервісу ІЗІ внаслідок продажу товарів (5 % від вартості товару (але в будь-якому випадку не менше 3 грн та не більше 200 грн).

Спецпропозиція PRO 

Спецпропозиція PRO розповсюджує свою дію на Користувачів, за умови, якщо виконується хоча б одна з наступних умов:

1. На Сторінці продавця розміщено від 11 (одинадцяти) і більше активних Оголошень
або 
2. За останні 60 (шістдесят) календарних днів (включно) Користувач здійснив більше 5 (п`яти) (тобто 6 і більше) продажів за допомогою онлайн-сервісу ІЗІ.

Умови переходу користувача із Спецпропозиції BASE на PRO:

Коли кількість активних Оголошень в Особистому кабінеті Користувача стає 11 і більше, або кількість продажів за останні 60 (шістдесят) календарних днів (включно) перевищує 5 (п`яти) (тобто 6 і більше), до Користувача починають застосовуватись умови Спецпропозиції Pro.  

Згідно умов цієї Спецпропозиції за кожен випадок продажу товару продавець сплачує вартість Послуги доступу до онлайн-сервісу ІЗІ, а саме: 5% (п`ять відсотків) від вартості товару, але в будь-якому випадку не менше 3 грн та не більше 200 грн) як погоджено в Оферті про надання послуг, розміщеній за посиланням https://izi.ua/uk/page/terms-of-service.

Умови переходу користувача із Спецпропозиції PRO на BASE:

За умови, що одночасно кількість активних Оголошень Користувача зменшилась до 10 (десяти) включно та кількість фактично здійснених продажів товарів Користувача за останні 60 (шістдесят) днів не досягла 6 (шести), до Користувача починають застосовуватись умови Спецпропозиції Base. В такому разі вартість Послуги доступу до онлайн-сервісу  ІЗІ в розмірі 5% від вартості товару (але в будь-якому випадку не менше 3 грн та не більше 200 грн) не стягується.

Спецпропозиції PRO та BASE діють з 25 травня 2022 року до 31 грудня 2022 року (Період дії Спецпропозицій) та застосовуються до всіх користувачів онлайн-сервісу ІЗІ.

Спецпропозиція, яка застосовується щодо кожного Користувача, відображається в Особистому кабінеті такого Користувача. 

*Активними є Оголошення, що є не відхиленими Адміністрацією ІЗІ до розміщення на izi.ua. 

** п. 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу визначено, що тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим — сьомим пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.