Допомогти зібрати кошти на ЗСУ

Правила акції «Спробуй нове»

Офіційні правила проведення

рекламної акції від ІЗІ* під назвою «Спробуй нове» 

 (надалі — “Правила” /”Офіційні правила” та “Акція” відповідно)

 

1.  Термінологія Акції. Загальні умови: період та місце проведення Акції

1.1.            У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

 

Акція «Спробуй нове» — рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності до існуючих.

Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ»; адреса: 02121, м. Київ, вулиця Харківське шосе, 201-203,  корпус 2А, літ. «4Г», реєстраційний код 36507036.

Заохочення – спеціальні пропозиції та вигоди для Учасників, які можуть бути отримані Учасниками Акції за умови виконання останніми Правил Акції.

Гіперпростір оголошень izi.ua — онлайн сервіс оголошень, розміщений за адресою https://izi.ua/

Учасник Акції/Учасник — дієздатний резидент України, який ніколи не здійснював розміщення Оголошень на Іzi.ua. 

Офіційна сторінка Акції — правила розміщені для публічного доступу в мережі Інтернет на сайті https://izi.ua/. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції.

Період проведення Акції — проміжок часу, визначений Організатором для участі в Акції. 

Територія проведення Акції — Акція проводиться через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту https://izi.ua/, з урахуванням особливостей мережі «Інтернет», на території України, окрім тимчасово окупованих територій та  території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Реферальне посилання — посилання з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого Організатор Акції надає можливість особам стати Учасником Акції, а також здійснюватиметься ідентифікація Учасників Акції.

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил та/або Договору-оферти про надання послуг https://izi.ua/uk/page/terms-of-service. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною. 

 

2. Вимоги до Учасників Акції 

 1. Учасником Акції може бути дієздатний резидент України, який ніколи не здійснював розміщення Оголошень на Іzi.ua. та який виконав всі умови отримання Заохочення, встановлені цими Правилами. 

 2. Учасник має виконати всі вимоги, встановлені п.3.4. цих Правил. 

 3. Учасниками не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 

 1. власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора; 

 2. іноземці й особи без громадянства;

 3. малолітні та неповнолітні особи, а також недієздатні особи;

 4. особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на території Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих територіях та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

 

 1. Участь у Акції недієздатних та обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 2. Організатор не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.

 3. Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

 4. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку надати такому Учаснику Заохочення. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

 5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 1. дотримуватися вимог даних Правил, Договору-оферти про надання послуг https://izi.ua/uk/page/terms-of-service, Правил розміщення оголошень на сайті https://izi.ua/uk/page/pravila-razmesheniya-obyavlenij-na-sajte та норм чинного законодавства України.

 2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам. 

 1.   Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

 2. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в Акції третім особам.

 

3. Умови участі в Акції. Період проведення Акції

 1. Загальний період проведення Акції: з “3” грудня 2021 року  до “31” грудня 2021 року (включно), за київським часом.

 2. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, Території проведення Акції, умов Акції, за умови оприлюднення таких змін на Сайті Акції, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін. 

 3. Предметом Акції є право Учасника отримати послугу «ТОП в категорії» на 14 (чотирнадцять) календарних днів та послугу «VIP на головній» періодом в 7 (сім) календарних днів для 3 (трьох) будь-яких Оголошень, доданих на  Izi.ua у період проведення Акції, що дає можливість Учаснику без здійснення оплати спробувати/протестувати ці послуги. 

 

 1. Щоб стати Учасником Акції та отримати Заохочення, необхідно: 

3.4.1. Отримати на електронну пошту або в sms-повідомленні реферальне посилання (далі - “Посилання”) та перейти за ним; 

3.4.2. Зареєструватись на Сайті Izi.ua та\або здійснити вхід до свого Облікового запису, створеного на Izi.uа раніше; 

3.4.3. Перейти за отриманим Посиланням протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, з моменту його отримання.

3.5.  Скористатися Заохоченням, описаним у п. 4.1., можна протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання повідомлення з реферальним посиланням. Для цього необхідно: 

 • додати на Izi.uа  Оголошення;

 • зайти на сторінку вибраного Оголошення;

 • натиснути кнопку «Просувати», таким чином активувати тестове використання послуги  «ТОП в категорії» на 14 (чотирнадцять) календарних днів та та послуги «VIP на головній» періодом в 7 (сім) календарних днів для вибраного Оголошення.

3.6. Учасник погоджується, що виконуючи дії, визначені, в п.п. 3.4., 3.5. цих Правил, він підтверджує факт згоди з умовами участі в Акції. Невиконання особою умов Правил унеможливлює її участь в Акції та така особа не може вважатися Учасником.

3.7. Виконуючи всі умови Правил, Учасник одержує право отримати Заохочення.

 

 1. Заохочення Акції

 

 1. Заохочення Акції є:

  1. Послуга «ТОП в категорії», що діятиме протягом  14 (чотирнадцять) календарних днів з дня її активації на Izi.ua та Послуга «VIP на головній», що діятиме протягом 7 (семи) календарних днів для 5 (п’яти) будь-яких Оголошень, доданих на  Izi.ua (разом становлять одне Заохочення). 

  2. Учасник не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Заохочень. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

 2.  Учасник не може отримати більше 1 (одного) Заохочення. 

 3.  Організатор залишає за собою право змінювати Заохочення або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. 

 4. Організатор не несе відповідальність за якість Заохочень. 

 5. Персональні дані. Додаткові умови Акції. 

  1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з тим, що Учасник ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на їх власний розсуд будь-якими способами з рекламною та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

  2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

  3. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

   1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

   2. вимагати від Організатора Акції як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

   3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

  4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам виключно з метою та для цілей проведення даної Акції з умовою збереження конфіденційності.

  5. Учасник може відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Організатору письмовий запит на адресу, яка вказана в цих Правилах, але в такому випадку Учасник втрачає право на отримання Заохочень та втрачає статус Учасника. 

  6. Організатор залишає за собою право використовувати номери телефонів, адреси електронної пошти учасників та інші персональні дані Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових та рекламних цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Беручи участь в Акції Учасник надає згоду на отримання повідомлень на номер мобільного телефону, письмових повідомлень на поштову адресу, електронних повідомлень на його адресу електронної пошти та push-повідомлень у мобільного додатку izi.ua. 

  7. Організатор не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

  8. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

  9. Організатор Акції має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

  10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини, що перешкоджають проведенню Акції.

  11. Організатор не несе відповідальності за:

   1. роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;

   2. неможливість надання Заохочень Учасникам з будь-яких причин, незалежних від Організатора, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо додані Учасником Оголошення не пройшли модерацію та не можуть бути опубліковані на izi.ua, контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані невірно тощо. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення.

  12. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор не несе відповідальність за послуги операторів електронного та телефонного зв’язку, а також інших служб, що залучені/можуть бути залучені в рамках Акції. 

  13. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

  14. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись на [email protected]  

  15. Ці Правила Акції набувають чинності з дати їх розміщення на офіційній сторінці Акції та діють протягом Періоду проведення Акції. 

 

6. Відповідальність Організатора та Учасників Акції

 6.1.  Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що відповідальність Організатора цими Правилами обмежується сумою вартості одного Заохочення Активності.

6.2. Учасник Акції, що вважається на розсуд Організатора таким, що порушив будь-які правила Акції в будь-якому випадку втрачає право на отримання Заохочення Акції та підлягає виключенню зі списку Учасників Акції. Рішення про відмову в наданні зазначеної можливості приймає Організатор Акції. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор Акції не повинен давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

6.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами Акції, остаточне рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню.

6.4. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.

6.5. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, крім випадків, передбачених цими Правилами.

6.6. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення та/або змінити умови цієї Активності у будь-який момент та/або змінювати призовий фонд Заохочення Акції, або включити інші види Заохочень, не передбачені цими Правилами.