Допомогти зібрати кошти на ЗСУ

Правова інформація щодо надання послуг з переказу коштів

Послуги з переказу коштів на території України*[1] з використанням сайту надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕВО" (місцезнаходження: 02121, м. Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 201-203, літера "Ф", приміщення 14) як небанківською фінансовою установою, що має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № В0000306 від 26.07.2021 року​ та безстрокову ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 475-рш від 16.07.2020 року.

 

Ділові відносини з фізичними особами-платниками (ініціаторами) переказів коштів та фізичними особами-отримувачами переказів коштів встановлюються шляхом прийняття (акцептування) фізичними особами відповідної Публічної пропозиції (оферти) на укладення Договору про надання фінансових послуг з переказу коштів фізичним особам.

 

Детальна інформація щодо: платіжних систем, учасниками яких є ТОВ «ФК «ЕВО», а також найменування та місцезнаходження платіжних організацій платіжних систем; послуг, які надаються ТОВ «ФК «ЕВО»; порядку (умов) здійснення переказу коштів ТОВ «ФК «ЕВО»; строків зарахування коштів отримувачам; найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими ТОВ «ФК «ЕВО» укладені відповідні договори (за наявності таких договорів); вартості послуг з переказу коштів (розмір комісійної винагороди/плата за здійснення операції ТОВ «ФК «ЕВО»); порядку вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем; номерів контактного телефону, поштової адреси та адреси корпоративної електронної поштової скриньки ТОВ «ФК «ЕВО»;  найменування валюти переказу коштів (гривня), а також Політика приватності оприлюднено ТОВ «ФК «ЕВО» на власному офіційному вебсайті https://fcevo.com.ua/ та у відповідних публічних пропозиціях (офертах) ТОВ «ФК «ЕВО».

Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків для здійснення міжбанківських переказів (до трьох операційних днів, якщо інший строк\термін не встановлений умовами договорів між ТОВ «ФК «ЕВО» та отримувачами переказів) та у межах встановлених законодавством обмежень щодо суми коштів, які можуть бути переказані платником (від 1 грн. до 400 000,00 грн.), за умови виконання ТОВ ФК «ЕВО» встановлених чинним законодавством України вимог щодо проведення належної перевірки клієнта. ТОВ «ФК «ЕВО» надає послуги з переказу коштів відповідно до вимог та умов правил платіжних систем, а також у відповідності до вимого чинного законодавства України.

Вартість послуг з переказу коштів, що надаються ТОВ «ФК «ЕВО», зазначається:

1) для фізичних осіб до моменту внесення ним коштів \ підтвердження ініціювання переказу \ підтвердження згоди на отримання переказу (розмір комісійної винагороди не може бути більшим ніж 1000,00 грн.);

2) для суб’єктів господарювання (отримувачам переказу) у договорах, що укладені такими отримувачами переказу з ТОВ «ФК «ЕВО».

Вартість послуг з переказу коштів, що надаються ТОВ «ФК «ЕВО», залежить від виду переказу\від суми переказу\ від отримувача переказу.

У ТОВ «ФК «ЕВО» відсутні пункти надання фінансових послуг. 

Порядок вирішення спорів між ТОВ «ФК «ЕВО» та клієнтами (користувачами послуг) щодо порядку\умов надання послуг з переказу коштів встановлюється правилами платіжних систем, учасником яких є ТОВ «ФК «ЕВО» та в рамках яких було ініційовано відповідний (спірний) переказ.

Для вирішення питань, що виникають з приводу переказів, клієнтам ТОВ «ФК «ЕВО» варто звертатися до служби підтримки ТОВ «ФК «ЕВО» шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти [email protected].

Фізична особа, акцептуючи умови відповідної публічної пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» погоджується на обробку ТОВ «ФК «ЕВО» її персональних даних (у тому числі: збирання, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування) згідно Закону України "Про захист персональних даних" та Політики приватності ТОВ «ФК «ЕВО», з метою надання фінансової послуги (переказу коштів); на збирання цих персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд ТОВ «ФК «ЕВО» доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на їх власний розсуд, відповідно до мети \ цілі обробки.

Ознайомитись з інформацією, що передбачена вимогами  ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р., потенційний клієнт  має можливість у додатках до відповідних публічних пропозицій ТОВ «ФК «ЕВО».

Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України (адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел: 0-800-505-240, електронна пошта [email protected]), Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (адреса: м. Київ,

вул. Б. Грінченка, 1, кол-центр (044) 364 77 80, електронна пошта [email protected]) та Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (адреса: 04053, м. Київ,

вул. Некрасовська, 10/8, електронна пошта [email protected]).

На випадок, якщо клієнт\споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «ЕВО» вважає, що з боку ТОВ «ФК «ЕВО» мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такому клієнту\споживачу, найперше – варто звернутися безпосередньо до ТОВ «ФК «ЕВО» (досудове врегулювання спору) шляхом:

- відправлення (надсилання) поштою на адресу місцезнаходження (поштову адресу) ТОВ «ФК «ЕВО» письмово звернення (скарги\пропозиції\зауваження тощо) 02121,

м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, літера Ф, приміщення 14;

- відправлення (надсилання) звернення (скарги\пропозиції\зауваження тощо) електронною поштою на адресу: [email protected];

- усного звернення (особисто) безпосередньо до Директора

ТОВ «ФК «ЕВО» Д.О. Богатирьова або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: +38 (044) 390-02-38 (вартість дзвінка по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів).

Клієнтам\споживачам вдається швидко вирішити ситуацію або отримати роз’яснення вже на цьому рівні.

Якщо питання не вдалося вирішити, клієнт\споживач може звернутися до Національного банку України. Найзручніші та найбезпечніші канали – онлайн-форма на вебсайті, електронна пошта [email protected] та контакт-центр 0 800 505 240. У зверненні важливо розповісти суть питання, вказати установу, якої стосується звернення, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та електронну пошту клієнта\споживача.

Звертаємо увагу, що на офіційному сайті Національного банку України у розділі «Захист прав споживачів» (https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection) споживачі  фінансових послуг мають можливість детально ознайомитися зі своїми правами та можливостями, в т.ч., але не виключно, ознайомитися з різноманітними інструкціями для споживачів.

 


[1] *за виключенням території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей, що розміщені на території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. тимчасово окупованих територій, що тимчасово не контролюються українською владою.