Найкращий в Україні сервіс оголошень
Допомогти зібрати кошти на ЗСУ

Правила розміщення оголошень на сайті

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ НА САЙТІ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Публікація інформації/Контенту на Сайті повинна здійснюватися в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, Публічного договору (оферти) про надання послуг і цих Правил.

1.2. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають інформації, зазначеній в назві і описі Оголошення, вільні від претензій третіх осіб і факт їх розміщення не порушує прав та законних інтересів, в тому числі прав інтелектуальної власності.

1.3. Предметом Оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства України і не суперечить вимогам, викладеним в цих Правилах та інших документах, які становлять невід'ємну частину даного Договору.

1.4. Товари та послуги, реалізація яких повинна здійснюватися виключно суб'єктами господарської діяльності, а також товари і послуги, які пропонуються на Сайті в комерційних цілях (з метою ведення бізнесу), продавати на Сайті фізичними особами (без реєстрації такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності) заборонено.

1.5. Інформація про товари та/або послуги, які підлягають ліцензуванню, оцінки відповідності, сертифікації або отримання іншого спеціального дозволу на їх виробництво, продаж, розміщується на Сайті за умови наявності відповідних дозвільних документів.

1.6. Реалізація товарів і/або послуг особам, які не досягли віку, з якого такі товари та/або послуги дозволені до реалізації таким особам, забороняється.

1.7. У разі обґрунтованої підозри в тому, що Оголошення по своїй суті несе інформацію про заборонені товари / послуги або спонукає до незаконної діяльності, Адміністрація Сайту має право заблокувати доступ до такої інформації без попередження та/або видалити Оголошення.

1.8. У разі виявлення Адміністрацією Сайту в Оголошенні інформації, товарів, послуг, заборонених до публікації згідно цих Правил або діючого законодавства України, а також щодо здійснення видів діяльності без обов'язкових дозвільних документів, доступ до такого Оголошення обмежується без попередження або Користувачеві виставляється попередження з вимогою усунути порушення.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

2.1. Оголошення розміщуються у відповідних категоріях і розділах Сайту. Не допускається розміщення оголошення в категорії, що не відповідає змісту і суті оголошення.

2.2. Оголошення, що розміщується на Сайті, обов'язково має містити:

2.2.1. Назву Оголошення, в якій відображається короткий зміст і суть Оголошення, інформація повинна бути повною і достовірною. Забороняється відображати контактну інформацію в назві оголошення, в описі товару в Оголошенні та на фото, яке демонструє товар в Оголошенні.

2.2.2. Опис товару (послуги, роботи), його характеристики. При цьому деталі замовлення товару з Оголошення можуть повідомлятися і узгоджуватися між Користувачем і Покупцем самостійно в окремому комунікаційному чаті.

2.2.3. Ціну товару/послуги. При цьому ціна вказується в національній валюті України - гривні.

2.2.4. При розміщенні оголошення з пропозицією товару, Користувач зобов'язаний завантажити не менше ніж 1 (одну) реальну фотографію із зображеннями цього товару. Фото, яке демонструє товар або послугу, пропоновані Користувачем для продажу, повинні відповідати назві і тексту Оголошення. Оголошення повинно містити реальні фотографії предмета Оголошення, що відповідає конкретному екземпляру товару, що продається.

2.2.5. Достовірну інформацію про Користувача - автора Оголошення, в тому числі контактну інформацію (назву, адресу, e-mail, телефон). Контактні дані вказуються в формі подачі оголошення в спеціальному полі, вони не відображаються в Оголошенні (крім номера телефону та імені/найменування), але використовуються для зв'язку з Користувачем через спеціальну контактну форму. Зазначений Користувачем при подачі оголошення e-mail, використовується для офіційної інформаційної розсилки від Izi.ua на адресу Користувача.

2.3. Оголошення Користувача про продаж товару/надання послуги, що публікується ним на Сайті з метою ведення господарської діяльності, має містити всю передбачену законодавством України (зокрема, але не виключно, Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів») інформацію для споживачів, зокрема:

2.3.1. найменування Користувача, його місцезнаходження та порядок прийняття претензій;

2.3.2. основні характеристики товару (назва товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються, дані про основні властивості, номінальна кількість (масу, об'єм і т.д.);

2.3.3.3. ціну (тариф), включаючи плату за доставку, та умови оплати;

2.3.4. умови повернення або обміну товару, порядок розірвання договору;

2.3.5. гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом товару;

2.3.6. умови та правила придбання товару, інші умови поставки або виконання договору.

2.4. Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) Адміністрацією Сайту, як перед, так і після розміщення Оголошення. У разі отримання скарги на Оголошення, воно проходить обов'язкову перевірку (модерацію) на відповідність його умовам цієї Угоди (з усіма його додатками) і в разі встановлення ознак порушення, таке оголошення видаляється Адміністрацією Сайту без попередження.

2.5. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) розміщення.

2.6. Якщо у Користувача вже є активне Оголошення, то при подачі другого оголошення з тим же товаром (послугою) останнє буде вважатися дублікатом і може бути видалене Адміністрацією Сайту з попередженням або без такого.

2.7. Усі оголошення, що більше року безперервно знаходяться у статусах "деактивовані" або "продані", будуть видалені з ІЗІ і користувач втратить до них доступ назавжди.

3. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Користувачеві забороняється:

3.1.1. розміщувати Оголошення в категорії, що не відповідає змісту Оголошення;

3.1.2. розміщувати Оголошення, в назві яких містяться незрозумілі або повторювані літери, розділові знаки і/або небуквені символи;

3.1.3. розміщувати Оголошення, опис і/або назва / фотографії яких не є взаємопов'язаними з товаром, не містить інформацію про товари/послуги, що пропонуються;

3.1.4. вміщувати в назву, опис Оголошення або коментар до нього посилання на інтернет-ресурси;

3.1.5. розміщувати Оголошення, в яких фотографії товару/послуги містять будь-яку рекламну інформацію (номер телефону, назву компанії, логотип, координати, і.т.д.);

3.1.6. публікувати в Оголошенні посилання на ресурси, що містять шкідливі елементи;

3.1.7. розміщувати однакові Оголошення з одного Облікового запису або з однієї і тієї ж адреси електронної пошти;

3.1.8. розміщувати схожі за змістом Оголошення, де очевидно, що мова йде про одну й ту ж пропозицію;

3.1.9. розміщувати Оголошення з пропозицією кількох товарів та/або послуг одночасно;

3.1.10. розміщувати Оголошення, вміст якого містить інформацію, що порушує права інтелектуальної власності третіх осіб, інформацію, що порушує особисті (немайнові) права, в т.ч. що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, або ображає честь, гідність чи ділову репутацію, фізичних або юридичних осіб;

3.1.11. розміщувати Оголошення, вміст яких містить дані інших користувачів Сайту, конфіденційну інформацію про фізичних осіб (їх персональні дані), а також матеріали, що містять державну, банківську таємницю;

3.1.12. розміщувати Оголошення, що містять необґрунтовані звинувачення на адресу людини або компанії, а також наклеп або загрози, ненормативну лексику, вульгарні та образливі вирази;

3.1.13. розміщувати Оголошення, що містять заклики до страйку, протесту, до насильства і протиправних дій, пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

3.1.14. розміщувати Оголошення з інформацію, що містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності, а також спрямовану на надання сексуальних послуг і торгівлю людьми;

3.1.15. розміщувати Оголошення, що містять зображення частково або повністю оголених інтимних частин тіла людини, словесний опис інтимних частин тіла у вульгарній формі, опис або зображення сексуальних відносин, а також товарів 18+, які мають схожість з ними;

3.1.16. розміщувати Оголошення про послуги і товари із зазначенням ціни в іноземній валюті, без вказівки еквівалентної ціни в гривні;

3.1.17. розміщувати Оголошення, що порушують вимоги діючого законодавства України та вимоги цих Правил.

3.2. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраної у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

3.3. У разі виявлення Адміністрацією Сайту в розміщених Користувачами Оголошеннях інформації та Контенту, що порушує п. 3.1.-3.2. цих Правил, Адміністрація Сайту має право за своїм вибором повністю або частково обмежити доступ до такого Оголошення або Сторінки продавця.

4. ЗАБОРОНЕНІ ТОВАРИ

4.1. Перелік товарів, заборонених до публікації на Сайті:

4.1.1. Алкогольні вироби, з вмістом спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць в упаковці, типу «Tetra-Pak" і "Bag in box», а також на розлив;

4.1.2. Спирт, в т.ч. етиловий, коньячний, плодовий і т.і.;

4.1.3. Компоненти та обладнання, призначені для виготовлення фальсифікованого алкоголю (самогонні апарати, концентрати, ароматизатори і набори для приготування алкогольної продукції і т. п.);

4.1.4. Тютюн, тютюнові вироби, курильні суміші (в т.ч. сигарети, сигари, стіки для приладів для нагрівання тютюну, курильні суміші для кальяну, готові до використання (одноразові) електронні сигарети, будь-які рідини (в тому числі база для виготовлення рідин), картриджі чи поди для електронних сигарет, вейпів та інших приладів для куріння, інші вироби з тютюну чи його замінників), а також продукція з використанням торгових марок та брендів, під якими випускаються тютюнові вироби;

4.1.5. Лікарські засоби та препарати:

- які відпускаються за рецептом лікаря;

- внесені до переліку заборонених до рекламування;

- незареєстровані в Україні;

- ті, що містять діючі речовини лікарських засобів (в т.ч. силденафіл, тадалафіл, левітра, міноксидил, дапоксетін, мукосат, аванафіл, дженерики віагри і т.і.);

- обмежені у вільному доступі, в тому числі згідно заключення міжнародних компетентних організацій;

- ноотропи, стероїди, пептиди, анаболіки.

Лікарські засоби, що не перераховані в цьому пункті, дозволяється рекламувати на Сайті суб'єктам підприємницької діяльності за умови наявності діючої ліцензії. При цьому, для товарних позицій не передбачено можливість замовлення через кошик на Сайті.

4.1.6. Ветеринарні лікарські засоби і препарати, що не зареєстровані в установленому порядку на території України. Зареєстровані ветеринарні засоби та препарати дозволяється рекламувати на Сайті суб'єктам підприємницької діяльності, при цьому, не передбачається можливість замовлення через кошик на Сайті.

4.1.7. Дієтичні добавки (БАДи, в т.ч. харчові, спортивні, для потенції/лібідо і т.і.) без наявності міжнародного сертифіката або іншого документа країни походження про його якість і/або укладення уповноваженого органу України про безпечність та якість продукту, а також із зазначенням про його статус як «дієтичної добавки». Повністю заборонені до розміщення на Сайті такі препарати: Тонгкат (Tongkat), Ліда, Далі (DaLi), Міазомі, Баша, Линдакса, Ярсагумба, Куаймий, Кан Мей, Віагра, Сіаліс, Редуксин, Білайт, Чарівний Боб, Чарівні Боби, Слімекс;

4.1.8. Лікарські засоби, ветеринарні препарати, дієтичні добавки (БАД) поштучно і/або без упаковки, а також особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності;

4.1.9. Харчові продукти, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо безпеки та якості харчових продуктів, які не пройшли процедуру державної реєстрації;

4.1.10. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF), а також їх аналоги (сибутрамін, фентермин, фенілнітропропен, нітроетан і інші);

4.1.11. Рослини, насіння, препарати що містять наркотичні та психотропні речовини (канабіс, марихуана, коноплі, і т.і.);

4.1.12. Пристрої та аксесуари для вживання наркотичних і психотропних речовин, а також для вживання і культивування рослин, що їх містять (бонги, напас, бульбулятори, гріндер і т.п.);

4.1.13. Продукція сексуального, еротичного та порнографічного характеру, оголошення якої містить зображення частково або повністю оголених інтимних частин тіла людини, а також товарів 18+, які мають схожість з ними.

4.1.14. Людські органи, тканини, інші анатомічні матеріали (в тому числі, але не обмежуючись: донорська кров і її компоненти);

4.1.15. Спеціальні технічні засоби, в тому числі пристрої для негласного отримання інформації, зняття інформації з каналів зв'язку (приховані і вбудовані камери: брелоки-камери, окуляри з вбудованою камерою, годинники-камери; “прослуховування”, жучки мікронавушники і т.і.;

4.1.16. Пристрої шифрування і спотворення сигналів і частот (глушники зв'язку, кодграббери і інші засоби електронного злому), відмички дверних замків і т.і.;

4.1.17. Державні нагороди (ордена, медалі, нагрудні знаки до почесного звання, нагрудні знаки лауреата держ. премій, президентської нагороди, орденської стрічки, стрічки медалей на планках або без таких);

4.1.18. Сувенірна та іншого роду продукція з нанесенням символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, а також зі згадкою і/або нанесенням символіки т.зв. "ЛНР" і "ДНР";

4.1.19. Посвідчення особи (паспорта, id-карти, водійські посвідчення, студентські квитки, і т.д.), документи суворої звітності, а також інші документи і бланки зі спеціальним технічним та голографічним захистом;

4.1.20. Бази даних і облікові записи, що містять персональні дані, в тому числі номери телефонів, адреси електронної пошти і т.д .;

4.1.21. Іноземна валюта та інші валютні цінності (за винятком монет і купюр, що більше не є засобом платежу, для нумізматичних цілей), підроблені і/або фальшиві грошові знаки, акції та інші цінні папери;

4.1.22. інвестиційні, пам'ятні монети і банкноти, що реалізуються суб'єктами без статусу дистриб'ютора Національного банку з продажу пам'ятних монет України та сувенірної продукції;

4.1.23. Зброя і продукція військового призначення, в тому числі, але не обмежуючись, вогнепальна, холодна (включаючи метальна, ударно-дробильна), травматична, пневматична, сигнальна, охолощена, нейтралізована, несучасна, спортивна, а також боєприпаси і комплектуючі до них, основні частини зброї, пристрої, конструктивно подібні зі зброєю (крім макетів і муляжів), інші товари військового призначення;

4.1.24. Спеціальні засоби активної самооборони, засоби захисту або обмеження рухливості, що застосовуються правоохоронними органами, а також товари з прихованими елементами травматичної дії (кийки, електрошокові пристрої, тактичні ручки, наручники, газові балончики, газові пістолети, засоби примусової зупинки транспорту, пристрої світлозвукового, акустичного та мікрохвильового впливу, засоби оснащені димоутворюючими препаратами, куботани, явари т.д.);

4.1.25. Вибухові речовини і небезпечні хімічні речовини (порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин і т.д.), а також інші хімічні речовини або товари, які можуть завдати шкоди життю і здоров'ю людини;

4.1.26. Піротехнічні вироби спеціального, технічного, військового призначення. При цьому, піротехнічні вироби інших типів дозволяється пропонувати до продажу на Сайті тільки суб'єктам підприємницької діяльності;

4.1.27. Представники флори і фауни, занесені в список міжнародної конвенції СІТЕС і/або включені до Червоної книги, а також шкури тварин, опудала, вироби з шкур, роги, кінцівки, ікла, бивні, кістки;

4.1.28. Браконьєрські інструменти та обладнання для добування об'єктів тваринного світу: електроловильні системи, будь-які рибальські мережі (в т.ч. для промислового лову), моносітки, раколовки, багри, остроги, гарпуни, ості і інші знаряддя лову, капкани;

4.1.29. Дорогоцінні метали і камені, вироби з них, ювелірні вироби без наявності державного пробірного клейма на виробі і товарного ярлика, а також без державної реєстрації продавця таких товарів в установленому законодавством порядку;

4.1.30. Транспортні засоби без документів або ті, що знаходяться в розшуку, а також рамки-перевертні (шторки для номерів); Реєстраційні документи на транспортні засоби;

4.1.31. Товари, використання яких несе потенційну небезпеку при керуванні транспортними засобами (заглушки ременя безпеки і кришки-обманки подушок безпеки);

4.1.32. Оптичні носії з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор, програмного забезпечення та інших об'єктів інтелектуальної власності або доступ до онлайн ресурсів, що їх містить. Під доступом маються на увазі серійні номери, ключі до програмних продуктів і ігор, генератори та інші інструменти, використовувані для зняття захисту від нелегального використання;

4.1.33. Пристрої та обладнання, призначені для зміни показань приладів обліку електроенергії, газу та води (зупинки і відкрутки лічильників), а також для коригування пробігу автомобіля і т.і;

4.1.34. Стартові пакети, сім-карти з номерами телефонів мобільних операторів;

4.1.35. Товари та/або послуги, з використанням знака для товарів і послуг без згоди правовласника на використання такого знака;

4.1.36. Товари, запасні частини або витратні матеріали до них, не виготовлені виробником, зазначеним на такому товарі або супровідної документації до нього;

4.1.37. Товари та/або послуги, що містять винаходи, корисні моделі, промислові зразки без згоди автора та/або інших правовласників на такі об'єкти права інтелектуальної власності;

4.1.38. Товари - твори науки, літератури і мистецтва (а також їх копії), що охороняються авторським правом, без дозволу авторів або правовласників або з порушенням умов договору про використання таких творів.

4.1.39. Інші товари, заборонені до продажу і/або рекламування згідно з чинним законодавством України та рішенням Адміністрації Сайту.

4.2. Забороняється продавати/рекламувати товари: ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації із порушенням норм чинного законодавства України, зокрема Постанови КМУ № 426 від 09.04.2022 р. «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» та товари, країною походження яких є Російська Федерація*.

*Онлайн-сервіс Izi.ua припиняє роботу з суб’єктами господарювання з Російської Федерації у зв’язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією проти України, введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 No 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 No 2102-IX, та з метою уникнення інформаційного впливу держави-агресора на українців.

4.3. Забороняється продавати/рекламувати товари або надавати послуги, у разі, якщо для отримання таких товарів/послуг кінцевим споживачем, такі товари/послуги мають бути: переміщені на або з тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС), на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження*.

*території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року та Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII).

4.4. Забороняється продавати/рекламувати товари, які:

  • містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

  • глорифікують: символіку, що використовується (лась) під час збройної агресії Російської Федерації проти України; осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди" тощо.

  • містять зображення осіб та/або є результатом творчої та іншої діяльності осіб, які виправдовують, визнають правомірною, підтримуютьабо заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України.

5. ЗАБОРОНЕНІ ПОСЛУГИ

5.1. Перелік послуг, заборонених до публікації на Сайті:

5.1.1. Послуги з виробництва товарів, перерахованих в п. 4.1. цих Правил;

5.1.2. Послуги служби знайомств, оголошення про знайомства;

5.1.3. Ескорт-послуги, пропозиції роботи в Інтернеті (веб-моделі і т.і);

5.1.4. Послуги ворожіння, магії і окультизму, гіпнотизерів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших подібних осіб, а також послуги цілителів без відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною;

5.1.5. Консультації та надання іншим способом інформації з категорії «Як швидко заробити», а також сумнівні пропозиції роботи, що пропонують швидкий прибуток, включаючи моделі мережевого маркетингу;

5.1.6. Послуги, пов'язані з азартними іграми (казино, включаючи електронне (віртуальне) казино незалежно від місця розташування сервера; Ігрові автомати, комп'ютерні симулятори, ставки в букмекерських конторах, проведення лотерей, розіграшів), а також інші види діяльності, що передбачають можливість виграшу за надання фінансових або інших матеріальних благ за участь;

5.1.7. Послуги з переказу грошових коштів, здійснення платежів (поповнення рахунку/аккаунта;), купівлі-продажу іноземної валюти, криптовалюти, надання займів, кредитів та інших видів фінансування, погашення грошових зобов'язань третіх осіб і т.д .;

5.1.8. Послуги з отримання/оформлення документів, номерних знаків на транспортні засоби, видача яких віднесена до компетенції державних органів і установ; а також документів, оформлених на офіційних бланках суворої звітності (медичних довідок, і т.д.);

5.1.9. Послуги з виготовлення, зберігання, культивування, перевезення, ввезення та вивезення на з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також рослин, препаратів, що містять такі засоби і речовини і їх аналогів;

5.1.10. Послуги зі встановлення, налаштування неліцензійного ПЗ, кардшаринг;

5.1.11. Послуги зі зміни (відмотування/намотування) показань приладів обліку електроенергії, газу та води), а також для коригування пробігу автомобіля і т.і.;

5.1.12. Послуги, що мають на увазі консультування, посередництво, допомогу і т.д. з питань, які можуть становити загрозу територіальній цілісності України;

5.1.13. Послуги з перевезення та/або розмитнення товарів, що ввозяться/можуть бути ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації із порушенням норм чинного законодавства України, зокрема Постанови КМУ № 426 від 09.04.2022 р. «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».

6. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1.1. Розміщення інформації про наступні види діяльності допускаються при наявності відповідної ліцензії або спеціального дозволу:

6.1.2. Надання фінансових послуг, професійна діяльність на ринку цінних паперів;

6.1.3. Виробництво і торгівля алкогольними напоями;

6.1.4. Виробництво ветеринарних ліків і препаратів;

6.1.5. Медична і ветеринарна практики;

6.1.6. Оптова та роздрібна торгівля, виробництво лікарських засобів;

6.1.7. Виготовлення і продаж спеціальних засобів індивідуального захисту (бронежилети, бронепластини/бронеплити, каски, турнікети і т.і.);

6.1.8. Надання послуг з виявлення закладних пристроїв і продаж приладів для виявлення закладних пристроїв, за допомогою яких здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електрозв'язку (детектори жучків, детектори прихованих камер і інших аналогічних приладів);

6.1.9. Надання послуг з працевлаштування за кордоном;

6.1.10. Освітня діяльність (в сферах вищої, післядипломної, професійно-технічної, середньої освіти і т.п.);

6.1.11. Будівництво об'єктів, які за класом відповідальності належать до об'єктів з середніми і значними наслідками;

6.1.12. Туроператорська діяльність;

6.1.13. Внутрішні і міжнародні пасажироперевезення, перевезення небезпечних вантажів та відходів;

6.1.14. Охоронна діяльність;

6.1.15. Діяльність у сфері страхування.

6.1.16. Послуги з виробництва, ремонту, зберігання зброї і продукції військового призначення.

6.1.17. Будь-яку іншу інформацію, що порушує законодавство України.