Найкращий в Україні сервіс оголошень
Допомогти зібрати кошти на ЗСУ

Правила користування сайтом

Цей розділ «Правила користування Сайтом» та вміщені в ньому документи розроблені Адміністрацією Сайту (далі – «Правила») і визначають умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

Ці Правила, зокрема, включають Публічний договір-оферту про надання послуг, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві доступу до Сайту і його функціоналу, а також визначає порядок його використання. Крім Публічного договору-оферти про надання послуг, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться також додатки (правила та інші документи), що є невід’ємною частиною Публічного договору-оферти про надання послуг та регулюють надання доступу до використання функціоналу Сайту, розміщеного у відповідних розділах Сайту. Зокрема, це:

Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з (усіма документами, розміщеними в розділі «Правила користування Сайтом») до моменту реєстрації та/або будь-якої взаємодії із Сайтом. Реєстрація користувача на Сайті та/або будь-яка взаємодія із Сайтом, означає повне і беззастережне прийняття ним положень документів вміщених у цих Правилах. 

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів та третіх осіб. Усі документи, розміщені у цьому розділі Сайту є відкритими і загальнодоступними. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти положення документів, розміщених у цьому розділі на предмет їх зміни і / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і/або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.