Допомогти зібрати кошти на ЗСУ

Порядок роботи зі зверненнями про захист права інтелектуальної власності

Публікація інформації (контенту) на інтернет-сайті https://izi.ua/ (далі — «IZI») повинна здійснюватися в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, положеннями Угоди користувача, Правилами оформлення оголошень на IZI.  Даний Порядок роботи із зверненнями щодо захисту права інтелектуальної власності (далі - «Порядок») визначає процедуру розгляду звернень, які надходять від власників об'єктів права інтелектуальної власності, представників, уповноважених діяти від імені та/або в інтересах власників, а також інших осіб, наділених правами на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

 Після надходження звернення, яке відповідає нижчепереліченим критеріям, Адміністрація IZI.ua розглядає дані претензії/заяви в обумовлений чинним законодавством термін і залишає за собою право на власний розсуд приймати заходи по даним зверненням.

 Розгляд звернень

До розгляду приймаються звернення, оформлені в установленому законодавством України порядку. Заява/претензія (або скан-копія) повинна містити:

  • контактні дані заявника (адреса, номер телефону та e-mail);
  • вид і назва об'єкта(ів) права інтелектуальної власності;
  • відомості про наявність у заявника майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт(и), зазначені в заяві, із зазначенням підстав виникнення таких прав (свідоцтво, ліцензійний договір тощо);
  • перелік посилань на оголошення і/або розміщену або іншим чином використану на сайті інформацію з порушеннями.

 До заяви/претензії в обов'язковому порядку додаються:

  • документи, що підтверджують право а) власності на об'єкт права інтелектуальної власності на території України;  б) на використання та/або вимагати припинення неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності на території України;
  •  довіреність, що оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України (якщо звертається представник).

 Адміністрація IZI.ua перевіряє наданий пакет документів і запитує відсутні документи або інформацію при необхідності.

Направляючи звернення, ви тим самим підтверджуєте, що інформація в такому зверненні є точною і правдивою, і, розумієте всю міру відповідальності за надання недостовірних даних. 

Заходи щодо усунення порушень

Якщо мова йде про оголошеннях, в назві або описі яких написано «наслідування», «копія», «репліка» «імітація», «клон», «підробка», і т.і., тоді користувачам, на яких надходять скарги, надсилаються повідомлення  з описом суті претензії, після чого оголошення видаляються з IZI.

Якщо надійшла претензія на користувача, що розміщує оголошення, які не підпадають під вищеописані обставини, Адміністрацією IZI.ua таким користувачам надсилається попередження про виявлені порушення з проханням вчасно, що не перевищує 3 (три) календарні дні усунути викладені в претензії порушення і/або надіслати  документи, що підтверджують право на використання об'єкта(ів) права інтелектуальної власності. У разі відмови від усунення порушень і відсутності законних підстав на використання об'єкта(ів) права інтелектуальної власності, а також документів, що підтверджують даний факт, по закінченню терміну, обумовленого IZI, доступ до аккаунту з виявленими порушеннями обмежується.  Це означає, що потенційні покупці не зможуть переглядати оголошення користувача до моменту усунення порушень, описаних в виставленому користувачеві попередженні.

Однак, якщо після процедури обмеження доступу до аккаунту користувачами будуть усунені порушення і/або надані документи, що підтверджують право власності/право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, адміністративні заходи з боку IZI.ua знімаються, аккаунт і активні оголошення стають доступні для перегляду в  мережі Інтернет.

Важливо! При надходженні на користувача претензії за одне і теж порушення в 2-й раз, IZI.ua залишає за собою право обмежити доступ до аккаунту користувача-порушника без права на його відновлення.

У разі отримання претензії щодо порушення авторських прав на контент, розміщений на IZI.ua (тексти, зображення, опис оголошень і т.д.), то такі оголошення користувача-порушника виключаються з каталогу IZI.ua.  Під виключенням з каталогу мається на увазі скасування публікаціїї з IZI.ua активних оголошень, які порушують авторські права. При цьому аккаунт користувача, як і раніше залишається доступний за адресою. При цьому, звертаємо вашу увагу, що Адміністрація IZI.ua не є стороною в спорах про право власності авторських прав і не має компетенціі для встановлення та/або визначення належного права власника на авторське право, тому в разі, отримання Адміністрацією IZI обґрунтованого зустрічного сповіщення, ми передаємо його особі, яка подала звернення про видалення контенту. Після цього сторони врегульовують спір самостійно або, мають право звернутися до компетентних органів з метою захисту своїх прав інтелектуальної власності (в тому числі авторського права).

Зверніть увагу!

Звертаючись до Адміністрації IZI.ua, ви підтверджуєте свою згоду на пересилку скан-копії претензії стороні, що розмістила відповідний контент, для ознайомлення.  Разом з претензією також може бути відправлений пакет документів, прикладений вами до звернення.

Крім того, в разі виявлення порушень на IZI, власники/законні представники/особи, які мають право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, з метою усунення порушень мають право звертатися безпосередньо до користувачів/авторів оголошень або діяти в інший спосіб у рамках чинного законодавства України.