• Описание

  Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити / За редакцією Сербенської О. – Львів: Світ. 1994 – 20 грн;
  Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах. (Приклади занять, ігри). – К.: Вища школа, 1993 – 30 грн;
  Вогонь – не гра. Посібник для виконання програми «Основи безпеки життєдіяльності» – з питань протипожежної безпеки / Парфьонов М., М’ястківський А. (Рекомендовано Міністерством освіти України). – К.: Актуальна освіта, 2000 – 15 грн;
  Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. Підручник. (Літературознавство як наука. Огляд літературної думки. Літературно-художня творчість. Роди і жантри літератури. Літературні напрямки. Літературний процес). – К.: Либідь, 488 стор, 2001 – 50 грн;
  Давня українська література / Упор.: М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом. К.: Вища школа, 1978 – 45 грн;
  Задорожня Л. Эвген Гребінка. Літературна постать. (Системне дослідження жанрово-тематичних особливостей байкарської, поетичної та прозової спадщини. Епістолярій письменника, філософські засади творчості). – К.: Твім інтер, 2000 – 25 грн;
  Залізняк Г.М., Масенко Л.Т. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. (Тенденції поширення української мови, всебічний аналіз ситуації). – К.: Академія, 2001 – 20 грн;
  Збірник диктантів з української мови для 1-3 класів / К.С. Прищепа, В.Ф. Вашуленко – К.: Радянська школа, 1984 – 20 грн;
  Іваницька Н.Л. Лапшина І.М. Українська мова. Фонетика, графіка. Посібник для 5 класу. – К.: Веселка, 1995, кольорові іл – 25 грн;
  Ковалевський В. Рима. Ритмічні засоби українського вірша. (Загальна характеристика рим, рима і ритм, природа наголосу і побудова звукового повтору в багатоскладових римах, зв'язок значеннєвих елементів твору з римуванням, словник з теорії віршування). – К.: Радянський письменник, 1965 – 35 грн;
  Лепеха Т.В. Українська мова. Навчальний посібник. Видання друге. (Правила пропису слів, завдання, запитання для самоперевірки, тренувальні вправи). – К.: Провіта, 2000 – 30грн;
  Лухтай Л.К., Виноградова О.Н. Дидактический материал по развитию речи в начальных классах. Пособие для учителей. (Тексты и практические задания, способствующие усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний). – К.: Радянська школа, 1990 – 20 грн;
  Методика викладання української мови. Навчальний посібник / За редакцією С.І. Дорошенка. – К.: Вища школа, 1992 – 20 грн;
  Москаленко Н.А., Фащенко М.М., Смагленко Ф.П. Сучасна українська літературна мова. (Лексичний, фонетичний, фразеологічний, словотворчий, орфемний, морфологічний, синтаксичний і граматичний аналіз. Схеми і зразки аналізів). – Київ-Одеса: Вища школа, 1980 – 20 грн;
  Наєнко Михайло. Художня література України. Від міфів до модерної реальності. (Історія української літератури в загальнослов’янському так світовому літературному контексті). – К.: Просвіта, 2012, 1088 с. – 100 грн;
  Олійник О. Світ українскього слова. Навчальний посібник. – К.: Хрещатик, 1994 – 35 грн;
  Олійник О.Б. Мова моя калинова. Навчальний посібник. (Орфографія, пунктуація, граматика, лексика; твори української літератури та фольклору. Диктанти). – К., 1993 – 25 грн;
  Пазяк О.М., Сербенська О.А, Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова. Практикум. Видання друге. (Лексикологія, лексикографія, фразеологія, орфографія, пунктуація. Вправи, практичні завдання). – К.: Либідь, 1990 – 30 грн;
  Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. Навчальний посібник. (Описано об'єкт, предмет, мету, завдання, методологію. Методи, методики, галузі, аспекти редагування. Сутність, історія розвитку, методологічні основи, структура об'єкта, інформаційні, соціальні, композиційні, логічні, лінгвістичні, психолінгвістичні, видавничи, поліграфічні норми редагування, нормативна база редагування. Комп'ютеризація редагування). – Львів: Афіша, 416 стор, 2001 – 55 грн;
  Пінчук О.Ф., Червяк П.І. Нариси з етно- та соціолінгвістики. (Влив мови на особистість та етнос, мовна ситуація в Україні). – К.: ВЦ Просвіта, 2005 – 45 грн;
  Плиско К.М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. (Питання синтаксичної теорії, методичні зауваження до вивчення синтаксичних тем у школі, опроні конспекти, схеми, таблиці, організація роботи з лінгвістичним тестом. Запитання і завдання). – Харків: Основа, 1992 – 25 грн;
  Пономарів О.Д. Лексика грецького походження в українській мові. – К.: Просвіта, 2005 – 40 грн;
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. Підручник. (Предмет, завдання, засоби стилістики. Стилістичні можливості морфології, етимології, синтаксису. Нормативність української мови). – К.: Либідь, 1992 – 30 грн;
  Програми середньої загальноноосвітньої школи. 1-4 (1-3) класи. (Рекомендовано Міністерством освіти України). – К.: Бліц, 1997 – 15 грн;
  Радзикевич Володимир. Історія української літератури. Підручник для шкіл і курсів українознавства. (Від усної народної творчості до сучасної доби. Для вжитку в українських школах в США). – Нью-Йорк: Видавництво Шкільної Ради, 1987 – 30 грн;
  Сидоренко Г.К. Українське віршування. Від найдавніших часів до Шевченка.(Монографія з історіїї та теорії української поезії). – К.: Видавництво Київського університету. 1972 – 25 грн;
  Україна в словах. Мовокраїнознавчий словник-довідник. Навчальний посібник / Упорядник Н.Данилюк. (12 тематичних груп. Заголовні іменники, їх граматична характеристика, прямі, переносні, символічні значення, приклдаи використання, фразеологізми). – К.: ВЦ Просвіта, 2004, 704 стор – 100 грн;
  Українська література сьогодні. Есеїстика. (25 авторів – Загребельний П., Драч І., Сверстюк Є., Дзюба І., Перепадя А., Забужко О., Пашковський Є., Степула Н.). – К.: Неопалима купина, 2005 – 30 грн;
  Українська мова. 8, 9. Підручник для 8-9 класів шкіл з російською мовою навчання. 19-е видання. – К.: Радянська школа, 1991 – 25 грн;
  Українське мовознавство. Науковий збірник. Випуск 24. (20 авторів). – К.: Київський університет, 2002 – 20 грн;
  Український правопис. 4-е видання. – К.: Наукова думка, 1993 – 30 грн;
  Федотюк П. Добродії та лихочвари. Етюди про мову. З редакторських записників. (Зауваження щодо помилок в слововживанні, кальки з російської, суржику. Пропонуються правильні відповідники). – К.: ВЦ Просвіта, 2005 – 35 грн;
  Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. Видання друге. – К.: Радянська школа, 1984 – 30 грн;
  Шевченко Л. Шулінова Л. Стилістика української літературної мови. Тести, завдання, вправи. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004 – 25 грн;
  Шевченко Л.Ю, Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова. Довідник. (Статті в алфавітному розміщенні. Графіка. Орфографія. Фонетика. Орфоепія. Морфологія. Лексика. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір. Синтаксис). – К.: Либідь, 1993 – 30 грн;
  Яценко Борис. Слово о полку Ігоревім як історичне джерело. Таємниці давніх письмен. (Історичні передумаови створення, текст першодруку, ритмічний переклад Б.Яценка, розшифровуються таємниці давніх письмен, що передували «Слову»). – К.: ВЦ Просвіта, 2006, 508 стр – 55 грн;

 • Характеристики
  • Тематика
   Изучение языков мира
  • Состояние
   Как новое

 • Объявление
  №271005
 • Похожие объявления
  Велтистов Євген. Пригоди Електроника. Київ 1988
  Как новое
  3
  Уильям Шекспир Буря Азбука-классика 2006
  Как новое
  4
  25 грн
  Кропивницкий
  Олександр
  Олександр
  Федько . Прибулець з інтернету.
  Как новое
  3
  Р. Ким По прочтении сжечь Владивосток 1976
  Сносное
  4
  25 грн
  Кропивницкий
  Олександр
  Олександр
  Амаду Ж. Дона Флор и два ее мужа. Правда 1986
  Хорошее
  3
  35 грн
  Кропивницкий
  Олександр
  Олександр
  Вчимося малювати Махаон
  Хорошее
  5
  25 грн
  Кропивницкий
  Олександр
  Олександр
  Чехов Анатолий. Глаз-тысячеглаз. М.: Малыш. 1974
  Хорошее
  6
  Миксон И. Обыкновенный мамонт. Семь футов под килем.
  Хорошее
  7
  Продам Православный молитвослов и псалтырь
  Торг
  Сносное
  1
  Северное сияние
  Сносное
  5
  30 грн
  Киев
  Андрій
  Андрій
  100 песен Владимира Висоцкого
  Сносное
  6
  Чувак из 6Б
  Сносное
  3
  25 грн
  Киев
  Андрій
  Андрій
  И вдруг раздался звонок...
  Сносное
  5
  Хатина дядька Тома
  Сносное
  4
  30 грн
  Киев
  Андрій
  Андрій
  Продам книгу Марк Твен Принц и нищий
  Торг
  Сносное
  1
  Продам книгу Тысяча и одна ночь
  Торг
  Сносное
  1
  Продам книгу Г.Х.Андерсон Сказки
  Торг
  Сносное
  1
  Продам книгу Остров сокровищ
  Торг
  Сносное
  1
  Продам книгу Толстой Рассказы
  Торг
  Сносное
  1

 • Также часто ищут